There is Nothing New in Egypt

Egyptian mobile company Mobinil has found an extremely cheap and effective way to advertise itself in Cairo Airport. Shiny billboards welcome foreign tourists and journalists with provocative quotes from USA President Obama — “We must educate our children to become like young Egyptian people,” and former Italian Prime Minister Berlusconi — “There is nothing new in Egypt. Egyptians are making history as usual.”

On the eve of the new government here, the Obama quote echoes one of my favorite sayings: “When people fear authority, we get dictators. When those in authority fear the people, we get democracy.” Although the young Egyptian people that Obama honored are those who started the revolution and ended up empty handed, it is now clear that the new President — be it Shafiq, the ex-regime candidate, or Morsi, the Muslim Brotherhood candidate — must take its people into account. In short, the people don’t want another Mubarak.

For Berlusconi, he (for once, thank God) has a point. Being one of the three oldest civilizations in the world and still standing after 5000 years, making history seems to be the 9 to 5 job of every single Egyptian. Together with the recent court ruling to dissolve the parliament, Egypt is more than ever at a crossroads and is wide open for surprises.

Thán phục hết nước công ty Mobinil của Ai Cập với chiêu quảng cáo vửa rẻ vừa ngon ở sân bay Cairo. Khắp tường trên kính dưới lấp lánh hai câu nói của Tổng Thống Mỹ Obama “Chúng ta phải giáo dục con em mình để chúng giống như những người trẻ tuổi Ai Cập” và của cựu Thủ Tướng Ý: “Có cái gì mới lạ ở Ai Cập đâu. Người Ai Cập chỉ vẫn đang bận bịu với việc tạo dựng lịch sử như chuyện thường ngày ở huyện thôi mà”.

Cái ý của Obama khiến tôi nhớ tới một câu nói tôi từng rất thích (bây giờ thì nhìn với vẻ soi mói hơn là thích): “Chế độ độc tài là khi người dân sợ chính quyền. Chế độ dân chủ là khi chính quyền sợ người dân”. Mặc dù những người trẻ mà Obama vinh danh khởi đầu cách mạng rồi kết thúc trắng tay, có một điều chắc chắn rằng chính quyền mới dù là thân chế độ cũ Shafiq hay Muslim Brotherhood – tổ chức đã cướp diễn đàn của Mùa xuân Ả rập, đều sẽ phải dè chừng người dân hơn.

Về câu nói của Berlusconi, ơn Chúa là ông ta dẫu sao cũng được một lần phun ra vài từ có ý nghĩa (nhận xét có phần hằn học vì bản thân không ưa Berlusconi J). Là một trong 3 nền văn minh lâu đời nhất thế giới, hơn 5000 năm tuổi và vẫn đứng vững vàng, người Ai Cập quả là đáng nể phục. Trước thềm một chính phủ mới, lịch sử Ai Cập lại đứng giữa ngã ba đường, tiếp tục trò chơi ú òa cho thế giới thót tim với vô số điều bất ngờ dấu trong tay áo.